Úvodní stránka Parapety Terasy Kamenný koberec
PLASTOVÉ PALUBKY


Plastivan NV
Po čtyři desetiletí belgická společnost Plastivan NV vyrábí UPVC stavební profily pro
nejrůznější použití, od obkladů stěn a stropů přes opláštění budov, včetně výroby vnitřních i
venkovních parapetů a roletových lamel. Plastivan také vyrábí kompletní okapový systém.
Společnost byla založena v roce 1966 v belgickém městě Wielsbeke. Vzhledem k rychlému růstu 
byla společnost v roce 1972 přemístěna do města Oostrozebeke. Zde došlo k velké investici do
výstavby nových výrobních prostor, skladů a administrativního zázemí. V roce 1997 byla
založena nová výrobní pobočka ve městě Ingelmunster (Belgie).
Od roku 1990 nastala rozsáhlá expanze firmy po celé evropě. Byla zřízena pobočka v Lille
(Francie). V roce 1993 a 1994, následovalo založení Plastivan Polska a dále byla založena
společnost Plastivan LTD v městě Bristol v Anglii. Na začátku roku 2001, bylo otevřeno nové
výrobní a skladovací zařízení v Poznani (Polsko).
Společnost od počátku klade důraz na vysokou kvalitu svých výrobků, včetně
důsledného dodržování technologických procesů. K výrobě používá pouze výrobní
zařízení od špičkových výrobců. Stejně tak k extrudaci svých výrobků používá pouze
granuláty renomovaných výrobců, garantujících požadované mechanicko-fyzikální
vlastnosti, včetně jejich certifikace.

Specifikace
Komůrkový dvoustěnný obkladový profil z tvrzeného PVC s výztužnými
příčkami, opatřený perem a drážkou. Profily jsou vyráběny kontinuelním extrudováním na
speciálních strojích s přímým nasypáváním. Materiál tuhý bílý polyvinylchlorid (PVC) BENVIC ER
403/1035.

Technické parametry
Standartní délka            
Celková vnější šířka            
Modulová šířka            
Tloušťka lamely            
Tloušťka stěny            
Tolerance šířka profilu            
Tolerance tloušťka
Lineární hustota profilu
Hustota (ISO R1183)
Teplota tání Vicat (ISO R306)
Pevnost v tahu (ISO R527)
Modul pružnosti (ISO R527)
Hmotnost

Použití
Vhodné pro obklady stěn a stropů interiérů a exteriérů. Zvláště vhodné pro odvětrávané
systémy dodatečného zateplení fasád rodinných domků, občanských staveb, průmyslových
objektů, půdních vestaveb apod.. Dále vhodné pro obklady vrat, dveří, atik, podhledů vnějších
přesahů šikmých (sedlových, valbových, pultových, apod.) střech.

Chemické složení, výroba a kontrola
Profily jsou vyráběny kontinuelním extrudováním na speciálních strojích s přímým nasypáváním.
Výchozí surovina BENVIC ER 403/1035 (polyvinylchlorid) ve formě granulí je dodávána
belgickým chemickým koncernem SOLVAY. Tato výchozí surovina je výše uvedeným způsobem
zpracovávána ne výrobních linkách firmy OROPLASTICS. Před samotným výrobním procesem je
prováděna kontrola specifické sypné váhy výchozí suroviny setřásáním, dále granulometrická
kontrola a kontrola stability.Výstupní kontrola obsahuje kontrolu vzhledua a zabarvení, dodžení
předepsaných rozměrů a hmotnosti na běžný metr. U vybraných vzorků je dále kontrolována
pevnost v tahu (práh tažnosti a relativní prodloužení při přetržení) a smrštění teplem (1 hod. při
100°C).

Požárně technické vlastnosti
Na základě zkoušek prodených ve zkušebně PVÚS Veselí nad Lužnicí byly stanoveny tyto
vlastnosti :
- index šíření plamene dle ČSN 73 0865 :  iS =0,00 mm/min
- odkapávání hmot dle ČSN 73 0865 : u podhledů dochází pouze k odkapávání nehořících hmot
- stupeň hořlavosti dle ČSN 73 0823 : stupeň B - nesnadno hořlavá hmota
Obkladovové profily lze použít :
- u vnitřních obkladů stěn a stropů, kromě požárních úseků chráněných únikových cest (ČSN 73
0802 a ČSN 73 0804) a ve zdravotnických zařízeních skupin AZ 2, LZ 1 a LZ 2 a v jeslích (ČSN
73 0835)
- u vnějších obkladů obvodových stěn (u dodatečného zateplení při použití tepelné izolace
stupně hořlavosti nejvýše C1) i v požárních pásec a požárně nebezpečných prostorech do výšky
22,5 m
- k obkladům dveří, vrat, pokud není požadována jejich povrchová úprava z nehořlavých
materiálů

Manipulace a uskladnění
Lamely se řežou ruční, resp. elektrickou pilou s jemnými zuby, popř. pilkou na železo.
Lamely jsou na staveniště dodávány v balících v polyetylenovém obalu. Tyto balíky musí být
ukládány ve stínu na minimálně 10 cm širokých špalcích maximálně 40 cm od sebe vzdálených ,
na rovném  a vodorovné ploše. Balíky smějí být ukládány do maximální výšky jednoho metru.
Za horkého počasí se doporučuje  otevřít obaly na obou stranách balíku, aby bylo umožněno
jejich provětrávání.

Údržba
Šmouhy způsobené sádrou nebo cementem i běžné znečištění lze odstranit vlhkou houbou,
popřípadě navlhčenou v běžném čistícím prostředku bez brusných přísad. Používání acetonových
a aromatických ředidel napadající PVC je nutno vyloučit.

Nebezpečné látky
Neobsahuje žádné nebezpečné látky ani příměsi.              
Mělnická 109 - 250 65 Líbeznice   mobil : 608250179   baudekor@seznam.cz   IČO : 26171201  DIČ : CZ26171201 


          
3.000 mm, 2.700 mm, 6.000 mm
113 mm
100 mm
9 mm
0,60 mm
± 2 mm
± 0,15 mm

± 10%
1,41 kg/dm3   ± 0,03
81OC  ± 2
40 Mpa  ± 2
2 990 Mpa  ± 200
1,41 kg/m
2
MADE IN BELGIUM
!! DODATEČNÁ SLEVA Z UVEDENÝCH CEN !!
- 50%