Úvodní stránka Parapety Terasy Kamenný koberec
PLASTOVÉ PALUBKY


Instalace
Komůrkové obkladové profily v bílém provedení je možné používat jak na venkovní, tak i na
vnitřní obklady. Obkladové profily v jakémkoliv jiném barevném provedení jsou určeny pouze
pro vnitřní aplikace, resp. pro obložení venkovních ploch bez kontaktu přímého slunečního záření
(např. podbití střech)! Profily se upevňují na rovný dřevěný rošt, který sestává z dřevěných
impregnovaných latí o min. průřezu 38x25 mm kladených s maximální osovou roztečí 300mm (u
barevných profilů max. 150mm). Dřevěné latě se upevňují běžnými způsoby na betonový nebo
cihlový podklad. Pro docílení dostatečně rovného podkladu pro upevnění obkladu, musejí být
případné nerovnosti nosné konstrukce předem vyrovnány dřevěným roštem. Při montáži se
postupuje zleva doprava, resp. ze shora dolů a jednotlivé profily se upevňují kolmo na latě. Jako
první se po obvodu vytvoří kompletní rám z ukončovacích, resp. rohových či jiných profilů. U
prvního profilu je třeba před zasunutím do ukončovacího profilu odstranit ostrým nožem pero po
celé délce. Instalace se provádí postupně tak, že se pero dalšího profilu zasune do drážky
předchozího profilu. U vnějších obkladů je třeba mezi perem a drážkou ponechat 2mm mezeru.
Mezi obkladovými a dokončovacími profily musí být ponechána 10mm dilatační mezera, resp. při
montáži za nízkých teplot je nutno ponechat dilatační mezeru až 15mm. Vzduchová  vrstva  pod
obkladem  (min.  tl.20mm)  musí být odvětrána. Za tím účelem pokud se obklad upevňuje
svisle, musejí být vodorovné latě přerušované pro zajištění cirkulace vzduchu. Provětrání se
provádí pomocí provětrávacích profilů osazených ve spodní  a  horní častí obkladu zajišťujících
tzv. “komínový efekt“. V případě dodatečného zateplení objektu musí být vložená tepelná izolace
(v případě, že není hydrofobizována) chráněna proti možné pronikající vodě vložením
paropropustné fólie. Připevnění profilů k podkladovému dřevěnému roštu se provádí pomocí
nerezových  šroubů, hřebíků nebo sponek. Pro tento účel se smějí používat pouze „profi“
nerezové sponky silné min. 3mm a dlouhé min. 14mm, resp. nerezové hřebíky s plochou hlavou
o min. délce 27mm. U barevných palubek standartně, u bílých palubek v zimním období je nutné
používat montážní úchyty umožňující plynulou dilataci palubek. Mezi obkladovými a  lemovacími,
resp. dokončovacími  profily musí být ponechána 10mm dilatační mezera  (pro teploty v rozpětí 
+10°C až  +  25°C). Pokud je montáž realizována  za nízkých teplot  (pro teploty v rozmezí od +
5°C do +10°C) je nutno ponechat dilatační mezeru až 15mm. Naopak v letním období za
vysokých teplot nad +25°C ponechte dilatační mezeru 5mm.  Výše uvedené údaje platí délku
3bm. Pro kratší délky je možno dilatační mezery přímo úměrně zkrátit.
Montáž je možno provádět pouze neklesne-li teplota pod plus 5°C. U detailů (např. detailů
spár) je možné použít Izolační silikonizovaný tmel Soudal a pro lepení Montážní neoprenové
lepidlo Soudal, resp. Neutrální silikon Silirub 2 Soudal.

Náhodně poškozené profily je možné vyměnit. Postup při výměně je následující :
-  odstraňte celou prasklou nebo jinak poškozenou lamelu
-  odtlačte do strany sousední nepřibitou část obsahující pero a zasuňte novou lamelu shodného  
typu
-  zasuňte novou část do zářezu v sousední části
-  upevněte novou část hřebíky nebo šrouby (toto upevnění zůstane viditelné)

Lamely se řežou ruční, resp. elektrickou pilou s jemnými zuby, popř. pilkou na železo.
Mělnická 109 - 250 65 Líbeznice   mobil : 608250179   baudekor@seznam.cz   IČO : 26171201  DIČ : CZ26171201


          
Možnosti uchycení
Základní profily
MADE IN BELGIUM